Manuele therapie

Manuele therapie is een internationaal erkende specialisatie binnen de kinesitherapie die zich voornamelijk richt op het opsporen van functiestoornissen in de gewrichten van het menselijk bewegingsapparaat om deze dan aan de hand van manuele technieken, waaronder mobilisaties en manipulaties, te gaan verbeteren en op die manier een bewegingssegment terug pijnvrij en beweeglijk te krijgen. Dit kan dan aangevuld worden met specifieke oefentherapie om de behaalde therapiewinst te onderhouden en de belastbaarheid opnieuw te verhogen. Het verschil met de klassieke kinesitherapie is dat er hier niet enkel symptomatisch behandeld wordt, maar dat er gezocht wordt naar de specifieke oorzaken van de klachten. Deze bevinden zich namelijk niet altijd op dezelfde plaats als waar de symptomen zich manifesteren.

Extracorporale Shockwave therapie

 

ESWT staat voor Extracorporele Shock Wave Therapie en wordt gebruikt voor de behandeling van peesproblemen met al dan niet begeleidende verkalkingen. Vanuit een daarvoor speciaal ontworpen toestel worden shockgolven gegeneerd met de bedoeling deze op een zeer gelokaliseerde plaats toe te dienen. Deze schokgolven versnellen het natuurlijke genezingsproces, stimuleren het metabolisme en verbeteren de bloedcirculatie.

 

De behandeling is een niet-invasieve methode. De therapie wordt slechts aangewend indien andere conservatieve behandelingen onvoldoende resultaat geven. ESWT is dan een realistisch alternatief voor chirurgie door zijn niet-invasieve, snelle en éénvoudige toepassing.

 

Door chronische overbelasting (tendinose - tendinitis - tendinopathie) van peesweefsel lopen de vezels van de pees niet meer mooi rechtlijnig, maar in een wirwar door elkaar. Bovendien is er een afzetting van chronisch ontstekingsmateriaal tussen de vezels, waardoor ze verder uit elkaar gaan liggen. Bij langdurige overbelasting kan er ook kalkafzetting optreden tussen de vezels. Door deze ombouw kan de pees zijn functie minder goed uitoefenen en wordt ze zeer gevoelig voor aanraking en belasting.

 

Normaal is een pees weinig doorbloed waardoor ze moeilijk kan herstellen van deze overbelasting en weefselombouw. Een goede doorbloeding zorgt immers voor de aanvoer van genezende cellen en de afvoer van overbodig ontstekingsmateriaal. Met ESWT wordt het peesweefsel dmv hoogenergetische geluidsgolven geprikkeld om de doorbloeding te verbeteren en het natuurlijke herstelmechachisme te stimuleren.

Roptrotherapie

Diepe dwarse frictie wordt al eeuwenlang toepast in geval van musculoskeletale pijn. Het is de bedoeling om verhardingen die aanwezig zijn in de spieren los te maken ten einde op lange termijn gewrichten weer beweeglijker te maken en de oorspronkelijke pijn te reduceren. Bij deze gespecialiseerde therapievorm wordt er gebruik gemaakt van een bronzen T-bar. Deze methode wordt “roptrotherapie” of “roptropraxis” genoemd. Roptrotherapie is zowel aangewezen bij acute, subacute én chronische klachten.

Medische trainingstherapie

Medische trainingstherapie (MTT) is een wetenschappelijke onderbouwde oefentherapie. Het is een onderdeel van bijna elke kinesitherapeutische en manueeltherapeutische behandeling. Bij MTT voert de patiënt gerichte oefeningen uit onder toezicht van de kinesist of manueel therapeut.

Medische trainingstherapie heeft als doel de belastbaarheid van het spier- en gewrichtsstelsel structureel te verbeteren en belemmeringen te herstellen en vermijden.

De therapeut bepaalt nauwkeurig welke oefeningen de patiënt uitvoert, de dosering en het aantal herhalingen. Geleidelijk aan en op systematisch en verantwoorde manier wordt de moeilijkheidsgraad van de oefeningen opgevoerd. Op die manier verhoog je de belastbaarheid van je spieren en gewrichten en vermijd je blessures of overbelasting.

Pre- en postnatale kinesitherapie

 

Prenatale kinesitherapie: oefeningen om u efficiënt voor te bereiden op de bevalling en uw lichaam in conditie te houden tijdens de zwangerschap.

     Vanaf 26 weken kunt u prenatale kinesitherapie volgen. 

     Er wordt aandacht besteed aan:

          - Bekkeninstabiliteit

          - Rugklachten

Postnatale kinesitherapie: oefeningen om het herstel na de bevalling te bevorderen.

     Vanaf 4 tot 6 weken kunt u postnatale kinesitherapie volgen.

     Er wordt aandacht besteed aan:

          - Versterking van de buikspieren en rugspieren

          - Verbeteren van bekkenstabiliteit

          - Verbeteren van lichaamshouding

          - Verbeteren van algemene conditie en kracht

Manuele lymfedrainage

Manuele lymfedrainage is een techniek waarbij de kinesitherapeut probeert, door een zachte pompende beweging, de vochtopname door de lymfevaten te stimuleren en het functioneren van de goede vaten te bevorderen. Met specifieke handgrepen wordt de eigen beweeglijkheid van het lymfevatensysteem geactiveerd en gestimuleerd, wat de afvoermogelijkheden van het lymfe doet vergroten.

Oncologische revalidatie

Met de verbeterde overlevingsperspectieven voor kankerpatiënten is er de laatste jaren een toenemende aandacht voor de kwaliteit van leven na het doorlopen van de behandeling. De gevolgen van de ziekte en de intensieve behandelingen kunnen patiënten op fysiek, emotioneel en sociaal vlak in de weg staan hun leven terug op te pikken. Periodes van (over)vermoeidheid, onzekerheid en emotioneel onevenwicht kunnen elkaar afwisselen na afloop van de behandeling. Oncologische revalidatie op fysiek en sociaal-emotioneel vlak kan hierbij ondersteunend werken en het herstel bevorderen. In het fysieke programma ligt het accent vooral op het gedoseerd verbeteren van de lichamelijke conditie en kracht door sport- en bewegingsactiviteiten.

Kinesitherapie bij temporomandibulaire dysfuncties

Onder temporomandibulaire gewrichtdysfuncties (kaakgewrichtproblemen) verstaan we alle klachten die te maken hebben met het niet goed functioneren van de kaken of het kaakgewricht. Deze klachten veroorzaken pijn in en rond het gewricht en geven vaak een uitstralende pijn naar de omgeving van het oor en het oor zelf. 
Door specifieke manuele technieken, zowel inwendig als uitwendig, kunnen we het gewricht en zijn omliggende spieren beter laten functioneren waardoor de klachten verdwijnen.