top of page
Aanbod

Kinesitherapie is een specifiek beroep met een breed profiel.

De kinesitherapeut richt zich vooral op het menselijk bewegen en dan voornamelijk in een context van gezond functioneren. Het kinesitherapeutisch domein wordt daarbij ondersteund door een eigen wetenschappelijk kader binnen de medische wetenschappen. De kinesitherapeutische hulpverlening richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. Het is van toepassing op mensen met een variabele zorggraad en zorgbehoeften, ongeacht de leeftijd en de levensfasen waarin zij  zich bevinden. De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt  aan zijn/haar herstel. Door rekening te houden met de meest functionele aspecten van de patiënt streeft hij/zij ernaar om de fysische mogelijkheden, activiteiten en participatie van de patiënt te bevorderen.

 

In de kinesitherapie zijn er verschillende subspecialisaties, in deze praktijk behoren de volgende tot het aanbod:

 • Manuele therapie

 • Shockwave therapie

 • Roptrotherapie

 • Orofaciale kinesitherapie (temporomandibulaire dysfuncties)

 • Manuele lymfedrainage

 • Oncologische revalidatie

 • Orthopedische revalidatie

 • Cardiale revalidatie

In de praktijk zijn volgende gespecialiseerde toestellen aanwezig:

 • Roptron

 • Lymfedrainage toestel

 • Elektrostimulator

 • Ultrasone

 • Shockwave

- MAAK ONLINE EEN AFSPRAAK - 

bottom of page